Proyectos

Descubre algunos de los proyectos que ahora mismo tenemos en marcha

Axudas para a contratación de técnicos e técnicas en organismos intermedios para o asesoramento a empresas en situacións conxunturais provocadas polo escenario económico do COVID-19

Operación financiada pola Unión Europea
PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020
Obter formación e un emprego de calidade O FSE
Inviste no teu futuro

Proyectos destacados